Munkatársak

Munkatársak: nevelőtestület, technikai dolgozók

NEVELŐTESTÜLET
Név Beosztás Székhely/telephely
Bakkné Ványai Beáta óvodapedagógus Érem utcai telephely
Belics Katalin óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Bitó Ágnes óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Bornemissza Viktória óvodapedagógus Székhely
Borostyánkői Zsófia óvodapszichológus Székhely
Csuthy Krisztina óvodapedagógus Érem utcai telephely
Dudinszky Zsanett óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Dr. Lenczné Szántó Gabriella óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Farkasné Nádor Viktória óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Földesi Gabriella óvodapedagógus Székhely
Füstné Bakos Veronika óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Gellért Anna gyógypedagógus Székhely
Gombás Petra óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Grozdits Ildikó óvodapedagógus Székhely
Grüll Csilla Szilvia óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Horváth Veronika óvodapedagógus Székhely
Horváthné Szabó Éva óvodapedagógus Székhely
Hurtony Nicoletta óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Jakabné Szabó Gyöngyi óvodapedagógus Székhely
Kollár Attiláné óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Komjáti Gézáné óvodapedagógus Derzsi utcai telephely
Koncz Bianka óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Kovács Marietta óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Kovács Márta óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Köveskúti Alexandra óvodapedagógus Székhely
Kulcsár Irén óvodapedagógus Derzsi utcai telephely
Ludasi Mónika óvodapedagógus Székhely
Mészárosné Jaczina Mónika óvodapedagógus Érem utcai telephely
Molnár Mariann függetlenített óvodavezető helyettes Székhely
Náhol Ágnes óvodapedagógus Székhely
Nagy-Tóth Klára óvodapedagógus Székhely
Pásztor Ágnes óvodapedagógus Érem utcai telephely
Perjési Zsófia óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Pogácsás Judit óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Pócsné Hermanics Mária óvodapedagógus Érem utcai telephely
Rácz Magdolna fejlesztőpedagógus Székhely
Schlemmer Gréta Tamara óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Siposné Bödey Erzsébet óvodapedagógus Székhely
Skerlec Szabolcs óvodavezető Székhely
Smeláné Kovalcsik Györgyi óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Szabó Mónika Katalin óvodapedagógus Székhely
Szabóné Salamin Krisztina óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Szebellédi Katalin óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Szottáné Walter Ágnes óvodapedagógus Derzsi utcai telephely
Tarnói Noémi óvodapedagógus Székhely
Tóth Carmen óvodapedagógus Székhely
Vadné Nemes Ágnes óvodapedagógus Székhely
Vajda Andrea óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Vincze Csilla óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK
Név

Beosztás

Székhely/Telephely

Bagó Natália pedagógiai asszisztens Pajkos Óvoda telephely
Balázs Bernadett dajka Pajkos Óvoda telephely
Bánfi Klaudia takarító Bükköny Óvoda telephely
Béres Gáborné pedagógiai asszisztens Bükköny Óvoda telephely
Brechl Szilvia dajka Székhely
Cselkó Judit pedagógiai asszisztens Bükköny Óvoda telephely
Csengey Lajos kertész Érem utcai telephely
Csikós Krisztina takarító Bükköny Óvoda telephely
Csuhajné Forcsák Marian dajka Bükköny Óvoda telephely
Deák Fogarasi András kertész Bükköny Óvoda telephely
Demeter Alexandra dajka Székhely
Drozdik Péterné dajka Székhely
Farkas Mónika Erika pedagógiai asszisztens Székhely
Farkas Zsófia pedagógiai asszisztens Pajkos Óvoda telephely
Frey Józsefné konyhás Bükköny Óvoda telephely
Halmosné Erős Anikó pedagógiai asszisztens Pajkos Óvoda telephely
Heidinger Krisztina óvodatitkár Érem utcai telephely
Hirtling Márta konyhás Derzsi utcai telephely
Hódiné Gombos Katalin dajka Bükköny Óvoda telephely
Kasik András kertész Székhely
Kasikné Nyika Ildikó dajka Székhely
Kass Elvira pedagógiai asszisztens Bükköny Óvoda telephely
Királyné Zemmel Brigitta konyhás Érem utcai telephely
Kocsis Ágnes Katalin pedagógiai asszisztens Érem utcai telephely
Kodák Mónika takarító Pajkos Óvoda telephely
Kovácsné Tiszó Andrea dajka Bükköny Óvoda telephely
Kőhalminé Barcsi Melinda dajka Bükköny Óvoda telephely
Krajnyák Ernőné dajka Érem utcai telephely
Krasznai Lászlóné dajka Pajkos Óvoda telephely
Majorné Dömök Zsuzsanna pedagógiai asszisztens Derzsi utcai telephely
Marton boglárka Maja konyhás Pajkos Óvoda telephely
Máté István Györgyné dajka

Derzsi utcai telephely

Miskolczi Zsuzsa Gabriella dajka Bükköny Óvoda telephely
Nagy István Attiláné dajka Érem utcai telephely
Nagy-Tóth Valéria gyógypedagógiai asszsisztens Bükköny Óvoda telephely
Németh Beatrix dajka Székhely
Pál Erika Andrea pedagógiai asszisztens Székhely
Péntek Richárd kertész Derzsi utcai telephely
Pozsárné Bódi judit dajka Pajkos Óvoda telephely
Révész Katalin pedagógiai asszisztens Székhely
Schwartz Dóra pedagógiai asszisztens Érem utcai telephely
Smolkóné Krasznai Fanni Noémi dajka Székhely
Szabó Katalin dajka Bükköny Óvoda telephely
Szalai Brigitta óvodatitkár Pajkos Óvoda telephely
Szászné Török Andrea óvodatitkár Bükköny Óvoda telephely
Szűcs Judit óvodatitkár Székhely
Tóthné Seres Éva Ágnes takarító Érem utcai telephely
Virág Márta dajka Pajkos Óvoda telephely
Vodli Mária dajka Pajkos Óvoda telephely
Wahl Zoltánné pedagógiai asszisztens Érem utcai telephely
Wellek Margit takarító Székhely
Windtné Juhász Krisztina Ágnes dajka Bükköny Óvoda telephely

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA