Bemutatkozás

Kedves Szülők! Tisztelt Érdeklődők!

 

Szeretettel köszöntjük Önöket az Albertfalvai Óvoda honlapján. A honlapot azzal a céllal alkottuk meg, hogy minél több információhoz jussanak valamennyi épületünkkel, az óvodásaink életével és a nevelési céljainkkal kapcsolatban.

 

Bízunk abban, hogy mindenki megtalálja a maga számára fontos és hasznos információt. Nevelési gyakorlatunkat a családokkal való kapcsolattartás jelentősen befolyásolja. Értékrendünkben a családok kiemelt jelentőséggel bírnak. A hatékony együttműködésben, a családi nevelés támogatásában segítjük az óvodás gyermekeket. Ezért is fontos a számunkra, hogy a személyes kapcsolattartáson túl az internetes csatornán keresztül is tájékoztatást nyújtsunk az Önök számára.

„Az óvoda vezetőjeként jó szívvel ajánlom óvodánkat azon családoknak, akik nem igényelnek különleges, divatos programokat, és szolgáltatásokat a gyermekek részére nevelés ürügyén, hanem egy olyan gyermeki érdeklődésre épülő óvodai életet akarnak, ami természetes módon nyújtja a testi – lelki - szellemi növekedés lehetőségét. Nem ígérünk látványos, rövidtávon mutatkozó eredményeket! Nevelőmunkánk - hitünk és szándékunk szerint - a jövőt szolgálja, a gyermekek későbbi életének boldogságát célozza.

 

Programunkat ajánló, beköszöntő gondolataim nem a szakmai előírásoknak és elvárásoknak akarnak megfelelni, sokkal inkább az érdeklődést szándékoznak felkelteni.

Magunkról szólok, céljainkról és meggyőződéseinkről, de másképp, mint pedagógiai programunk további részeiben.

 

Az Albertfalvai Óvoda az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda, a Bükköny Óvoda (telephelyei: Derzsi utca 54., és Érem utca 2-4.), valamint az Újbudai Pajkos Óvoda egyesüléséből született. Nevelőközösségünk arra a megegyezésre jutott, hogy az óvodák „régi”, bevált gyakorlatukat, egyéni arculatukat, sajátosságaikat megtartják, és ezekből alkotnak egy közös programot.

 

Céljaink egységesek, a helyi körülményekhez, lehetőségekhez és igényekhez igazodnak. Mindennapi nevelőmunkánkban ez folyamatos és következetes, tehát a tudatos és hatékony nevelőmunkát jelenti.

A gyermekekbe vetett hitünk áthatja nevelési gyakorlatunkat. Minden kisgyermekben megtaláljuk a jót, az értékeset. Hisszük, hogy a gondtalan óvodáskor befejeztével gondos nevelőmunkánk hatására, támogató segítségünkkel gyermekeink elérik az iskolai élet megkezdéséhez, a tanuláshoz szükséges fejlettségi szintet, és elsajátítják azokat a képességeket – készségeket, amelyek segítenek eligazodni a világban; amelyek által majd boldog, kötelességtudó, megfontolt felnőttekké válnak.

A testi - lelki egészségük szempontjából hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek olyan módon kívánunk segítségére lenni, hogy őket egészséges társaikkal azonos módon és elvek szerint neveljük, ugyanakkor a speciális ellátást is biztosítjuk számukra.

Nevelőtestületünk pozitív életszemléletű. Mindennapjainkat az optimizmus, a megújulásra való törekvés jellemzi.

 

Munkánkkal, óvodai életünkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat és kéréseiket tudassák velünk. Legyen a párbeszéd a gyermekek érdekében rendszeres és őszinte közöttünk.

Sajátos célkitűzésként arra kérem Önöket, hogy legyenek nevelőmunkánk alkotó résztvevői. Hívó szavunkra kapcsolódjanak be a közös programokba, legyenek részesei gyermekeik óvodai életének a mindennapokban, a hagyományokban és az ünnepeken.

 

Legyenek segítő partnereink abban, hogy az ebben az életkorban a gyermeknek az életet jelentő szabad játék betölthesse szerepét. Vegyék komolyan azt, segítsék gyermeküket e tevékenységükben otthon és itt az óvodában.

Amennyiben egyetértenek azon meggyőződésünkkel, hogy a legnagyobb nevelőerő a példamutatás és a szeretet, akkor kérjük, hogy mindenkor, és mindenhol ennek megfelelően cselekedjenek, éljenek.”

 

Az óvoda vezetősége

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA