Csoportok

A Székhely épület csoportjai

Micimackó csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusa:

Jakabné Szabó Gyöngyi

Nagy-Tóth Klára

A csoport dajkája:

Dr. Buncsákné Mizser Judit

A Micimackó csoport vegyes, kis létszámú, családias, szeretetteljes, jó hangulatú közegben működik, higiénikus és esztétikus környezetben. Csoportunkba asztmás, felső légúti beteg illetve ételallergiás gyermekek járnak, így az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megteremtsük a feltételeket az egészségük megóvása és fenntartása érdekében. Az óvoda sószobáját hetente több alkalommal, játékos tevékenység keretében vesszük igénybe. Gyermekeink nyugodt, harmonikus, egészséges fejlődését, megismerő vágyának, kíváncsiságának sokoldalú kielégítését, változatos, sokszínű tevékenységek, programok segítségével támogatjuk. A 3-7 éves gyermek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával, a kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének kibontakoztatására, támogatására törekszünk, elősegítve az iskolai közösségbe való beilleszkedést.

* * *

Katica csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Földesi Gabriella

Ludasi Mónika

A csoport dajkája:

Németh Beatrix

Csoportunk összetételére jellemző a vegyes korosztály. Az évről évre iskolába készülő gyermekek helyére új gyerekek érkeznek. Ez pozitívan befolyásolja a szocializáció folyamatát, a társas kapcsolatok alakulását, a toleranciát, az egymás közötti kommunikációt. A nagyok szívesen, szeretetteljesen fogadják a kicsiket, aktívan részt vesznek a beszoktatásban. Csoportunkba asztmás, felső légúti beteg illetve ételallergiás gyermekek járnak, így az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megteremtsük a feltételeket az egészségük megóvása és fenntartása érdekében. A nyelvi, kommunikációs játékokkal a gyermekeink játékosan, élményekbe és tapasztalatokba ágyazva ismerik meg anyanyelvüket. Az anyanyelvi játékok segítségével fejlesztjük a beszédpercepciót, a beszédmegértést és a beszédprodukciót, valamint elősegítjük az ösztönös nyelvi ismeretek rendszerezését és tudatos alkalmazását. A legfőbb motiváló erő a mozgás. Mindennap mozgásos játékot szervezünk, amely szoros összefüggésben van a beszéddel, énekléssel, mondókázással, hiszen a gyermekdalokat, mondókákat is játékkal együtt adjuk át óvodásainknak. Szeretetteljes, barátságos, biztonságot nyújtó, támogató légkört biztosítunk gyermekeink számára, melyben lehetőségük nyílik a szabad játékra, alkotókedvük, kreativitásuk kibontakoztatására.

* * *

Süni csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Szabó Mónika Katalin

Köveskúti Alexandra

A csoport pedagógiai asszisztense:

Pál Erika Andrea

A csoport dajkája:

Esküdtné Figus Marianna

Intézményünkben arra törekszünk, hogy a gyermekek mindennapi tevékenysége változatos, színes, élményekben gazdag legyen. A Süni csoportban különösen fontosnak tartjuk ezeket a gondolatokat. Két fő kiemelt sajátosságunk van: A gyermekek érzelmére épülő kapcsolatteremtő képessége, önmaguk és mások elfogadása fejlődik a Tobozmesék nevű drámapedagógia alkalmaink során. Mindezt összekapcsoljuk az anyanyelvi neveléssel, mesékkel, mozgás művészeti elemeivel. A környezeti nevelés során a gyermekek természetes kíváncsiságára építünk, a gyermekek észrevétlenül ismerkednek az őket körülvevő világgal, közvetlen tapasztalatokat szereznek az állat és növénygondozásról, saját madárbarát kiskertünkben tett szorgos munka kapcsán, és a csoportunkban található görög teknős felelős állattartása által. A sok séta, kirándulás a tágabb természeti világot is elénk tárja. ZOO programunk, külső szakemberek segítségével ad lehetőséget ennek a csodálatos világnak részletesebb megismeréséhez. Környezeti nevelésünk szerves részét képezi a művészeti nevelésnek. Élményrajzok, mozgások utánzása, anyanyelvi játékok, mesék, versek a természetről a mindennapi munkánk szerves részét képezik.

* * *

Méhecske csoport (nagycsoport)

A csoport óvodapedagógusai:

Siposné Bödey Erzsébet

Tóth Carmen

A csoport dajkája:

Drozdik Péterné

A Méhecske csoportból mindig vidám zümmögés, önfeledt tevékenykedés hangja hallatszik. Nem csoda, hiszen a játék mindenek felett elsőbbséget élvez és ebbe csepegtetjük az érdekes, izgalmas közös élményeket. Pl. az ünnepekhez kapcsolódó népszokásokkal, hagyományokkal való ismerkedést. Vannak ezek között olyanok, amelyeket a mai napig ünneplünk a családban, és vannak, amelyekkel az óvoda keretein belül találkoznak gyermekeink és kincsként őrizhetik, erősítve identitásukat. És a mesék! Minden napunkat átszövi a mese varázslata! A mesehallgatás igazi felhőtlen örömforrás, ajándék. Olyan alkalom, amikor együtt nevetünk, együtt sírunk a mesehősökkel. Minden egyes mese hozzátesz valamit a gyermekek személyiségének fejlődéséhez. És ez a nevelésünk célja!

* * *

Mókus csoport (középső csoport)

A csoport óvodapedagógusai:

Náhol Ágnes

Tarnói Noémi

A csoport dajkája:

Szabóné Ács Hajnalka

Hogy milyen is a Mókus csoport, mi jellemző ránk? A gyerekeket már a kezdetektől fogva az egymás iránti elfogadásra és tiszteletre neveljük. Emellett fontos számunkra, hogy egy szeretetteljes, támogató légkört alakítsunk ki, amivel megkönnyítjük a gyerekek minden napjait, beilleszkedését. Célunk, hogy a családokkal a kapcsolat harmonikus és bizalmas legyen. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játékra, mozgásra, friss levegőn tartózkodásra és komplex lehetőségeket kínálunk, hogy a gyerekek bővíthessék tapasztalataikat. Mit jelent számunkra a művészeti nevelés? Egy szerteágazó utat, amin a gyerekek látásmódját és gondolatait szeretnénk végig kísérni. Ezen az ösvényen felfedezzük a mesék titokzatos világát (bábozás, árnyjáték, papírszínház), a különböző - új technikákkal gazdagított - vizuális eszköztárat, a mozgás megannyi formáját történetekbe ágyazva (mese torna), a környezetünk csodáit kirándulásokkal és az egymás iránti empátiát (érzékenyítés projekt). Leendő csoportunkba bevezetésre kerül majd a Nyugi-ovi program is. Mindenekfelett pedig a játékba ágyazott tapasztalás, tanulás elvét valljuk, aminek segítségével a gyerekek folyamatos fejlődésre képesek.

* * *

Tulipán csoport (kiscsoport)

A csoport óvodapedagógusai:

Bormenissza Viktória

Horváth Veronika

A csoport dajkája:

Kasikné Nyika Ildikó

A művészeti nevelés áthatja a tevékenységeinket. Szeretnénk megláttatni és meghallatni a szépet és megadni a rácsodálkozás érzésének örömét. Arra törekszünk, hogy életünknek minél nagyobb részében legyen jelen a művészet, tartalomként és közvetítő eszközként egyaránt, melyben a gyermekek képzeletét, fantáziáját kibontakoztathatjuk, alkotó kedvüket serkenthetjük. Mindennapi tevékenységeinket a gyerekekkel való szeretetkapcsolatra építjük. Meleg szívvel fogadunk, megértünk és bátorítunk, és úgy segítjük a gyerekeket, hogy hasznos célra irányuljon a figyelmük. A Nyugi Ovi program bevezetésével tovább segítettük gyermekeinket az egymással való szeretetteljes kapcsolat kialakításában. Középső csoporttól indul a Sakkpalota program, amelynek sajátos szimbólumrendszerével egy sor tárolt információt mozgósítunk és kombinálunk össze, fejlesztve a gyerekek koncentrációját, kreatív gondolkodását és kitartását. Szeretnénk, hogy olyan tudást és útravalót adjunk a kezükbe, ami később majd segíti őket az életben való boldogulásban.

* * *

Piros alma csoport (nagycsoport)

A csoport óvodapedagógusai:

Grozdits Ildikó

Horváthné Szabó Éva

A csoport dajkája:

Brechl Szilvia

Tevékeny mindennapjainkat átszövi a rengeteg mese és vershallgatás, bábozás, szabad játék, alkotás, melyek lehetőséget biztosítanak az ismeretszerzésre, a gyermekek képességeinek saját ütemű fejlődésére és kreativitásuk, társas kapcsolatuk kibontakoztatására. Csoportunk életében fontos szerepet kap a szabad mozgás és a zenei nevelés, zenebefogadás Kokas Klára pedagógiai módszerének alkalmazásával. Lényege abban rejlik, hogy a komolyzene befogadása a gyermekek esetében, a szabad mozgás, az alkotó cselekvés által indítható el igazán. A gyermekek életkori sajátosságaiból eredő mozgásenergiát használja fel a zene aktív megéléséhez. “A gyermek a felnőtt segítségével indul felfedező útra a tudományban és a művészetben, de a felnőtt nem fedezheti fel a gyermek helyett sem egyiket, sem másikat, hiszen elveszi a gyermektől a legszebbiket, a felfedezés szenzációját” /Kokas Klára/

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA